Comissió de Comunicació

LA Comissió de Comunicació treballa per dotar l’AFI de mecanismes de comunicació entre famílies i garantir que totes elles siguin informades de les activitats de l’AFI i els temes que interessen a tota la comunitat.

Com es pot formar-ne part o contactar-hi: comissio-comunicacio-entenca@googlegroups.com 

Entre els seus objectius està facilitar i fomentar la comunicació de l’AFI entre famílies i cap a l’exterior a través de diverses eines (facebook, twitter, newsletter, email,…) i vetllar perquè les inquietuds, propostes i dubtes de les famílies arribin al punt adequat i siguin respostes. Els canals de comunicació establerts fins ara són: