Comissió de Formació

La Comissió de Formació té com a objectiu proposar i organitzar xerrades i tallers pedagògics relacionats amb temes diversos, enfocats sobretot en la criança i educació respectuosa, per a les famílies de la comunitat.

Ens agradaria poder ajudar a les famílies a trobar respostes envers els dubtes i inquietuds que poden sorgir en el dia a dia amb els nostres fills i filles.

Com s’hi pot formar part o contactar-hi: comissio.formacio.entenca@gmail.com

Objectius i principals línies d’actuació:

  • Organitzar xerrades i tallers pedagògics.
  • Buscar entre les famílies a persones a les quals els hi agradaria compartir els seus coneixements amb la comunitat de families.
  • Proporcionar informació de xerrades, cursos i tallers de la XELL mensualment, per tenir-ho a l’abast.