Què fem

A través de l’Associació, contribuïm a la consolidació del projecte pedagògic de l’escola, i a més,  treballem per l’enfortiment de tota comunitat, intentant que cada persona des del seu lloc trobi la seva manera de participar.

Què gestionem?

Espai de migdia, acollides i casal. Donem una gran importància a aquests espais. Per això, els gestionem de manera directa com a Associació, i ho fem coordinant-nos amb l’equip directiu de l’escola, assegurant la coherència en tots els moments que els infants passen a l’escola.

El menú que oferim és un catèring ecològic i de proximitat facilitat per Natural Cuina i l’equip de monitoratge que acompanya els infants al migdia, en els moments d’acollida de tarda i de matí i durant el casal d’estiu és de CET10.

Extraescolars. En coherència amb el projecte educatiu del centre, durant l’etapa infantil, gestionem i oferim com a extra-escolars:

  • Psicomotricitat en família
  • Piscina en família

Formació famílies. Oferim xerrades, tallers i sessions a partir de les necessitats detectades per les famílies i en coordinació amb l’equip pedagògic.